Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žvir/adkazać/
01.12.2023
Aj, jašče raz kažu, karystajciesia Burci. Tak, jon, padobna, što nia tanny, ale nadzvyčaj jakasny srodak. Na fotcy pralnaje abstalavańnie prykolnaje, taksama jakasnaje, hadoŭ 20 (nia mienš) u dziejańni i vo funkcyjanuje ŭ niekaha. Ciapier takuju nadziejnaść u pralnyja mašyny nie zakładvajuć...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera