Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žvir/adkazać/
29.11.2023
Daŭno ŭžo nia bačyŭ hiloŭ. Dumaŭ, što jany tut źvialisia. Mažliva, što tak i jość.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera