Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žałko Donbass /adkazać/
29.11.2023
Piliłovo načałoś.
0
]1/adkazać/
29.11.2023
priedatiel
0
Čarkaškvarka/adkazać/
29.11.2023
A jechaj ty haułoučanka tudy voś. i tam.
0
No /adkazać/
29.11.2023
Što biełorusskaja obłasť moža dać akupavanamu Danbasu?
Ničoha, akramia prynižeńnia pierad Mietrapollu
0
av/adkazać/
29.11.2023
kulturna-humanitarnaj śfiery

Kultura i humanizm fašystaŭ. Aniekdot.
0
Yvan/adkazać/
29.11.2023
Nikakoho drnyyr-łyrpyr skoro prosto nie budiet.

0
Ekziekutar/adkazać/
29.11.2023
Ironija losu, łukašysty dumali, što Rasieja ich budzie karmić, a jana im sieparaŭ na šyju paviesiła. Hałoŭčanka, kvateru arabami, kab viarnuć hrošy ŭ biudžet
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera