Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
29.11.2023
Pra ŭmovy ŭtrymańnia ŭ PKT, pavodle Źmitra Antončyka, Ryhor Kastusioŭ ničoha nie napisaŭ.

Kačanava pachvaliła siłavikoŭ za adsutnaść skarhaŭ na ich
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera