Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.11.2023 / 12:4415RusŁacBieł

Pryjšli da Łatuški, Čałaha. Masavyja pieratrusy ŭ ludziej, źviazanych z Kaardynacyjnaj radaj apazicyi

U kanale siłavikoŭ zjaviłasia paviedamleńnie pra pieratrusy ŭ ekanamista i ahladalnika Siarhieja Čałaha. Taksama milicyjanty prychodzili da rodnych supracoŭnikaŭ kamandy Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia, u tym liku Paŭła Łatuški. Siłaviki chodziać z pastanovami na vobšuk pa spravach za «zdradu dziaržavie» i pa inšych kryminalnych artykułach. 

Jak padkreślivajuć siłaviki, Čały staŭ siabram Kaardynacyjnaj Rady, suprać jaho zaviedziena kryminalnaja sprava.

Dziela zdymkaŭ hubazikaŭcam, padobna, daviałosia pryciahnuć u kvateru kantejnier sa śmiećciem. 

Dziela zdymkaŭ hubazikaŭcam, padobna, daviałosia pryciahnuć u kvateru kantejnier sa śmiećciem

Pavieł Łatuška taksama paviedamiŭ pra pieratrusy ŭ svaim domie i ŭ inšych siabroŭ kamandy NAU. 

«Siońnia da rodnych mnohich supracoŭnikaŭ kamandy Narodnaha antykryzisnaha ŭpraŭleńnia, a taksama ŭ kvatery, dzie jany raniej pražyvali, pryjšli z vobšukam supracoŭniki biełaruskich śpiecsłužbaŭ. 

Pa našych źviestkach, heta adbyvajecca adnačasova, masava i tyčycca pradstaŭnikoŭ mnohich demakratyčnych siłaŭ Biełarusi», — piša kanał palityka. 

Siońnia ŭ Minsku prachodziać masavyja pieratrusy. Dakładna viadoma jak minimum pra šeść takich faktaŭ. 

Pravaabroncy «Viasny» paviedamlajuć, što siłaviki prychodziać da ludziej, nibyta źviazanych z KR, z pastanovami na pieratrus pavodle šaści artykułaŭ Kryminalnaha kodeksa:

zdrada dziaržavie (art. 356 KK);

zmova abo inšyja dziejańni z metaj zachopu dziaržaŭnaj ułady (art. 357 KK);

zakliki da sankcyj (art. 361 KK);

stvareńnie ekstremisckaha farmavańnia albo ŭdzieł u im (art. 361-1);

finansavańnie ekstremisckaj dziejnaści (art. 361-2 KK);

sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści (art. 361-4 KK).

Pra pieraśled ludziej, źviazanych z KR, paviedamlajuć i telehram-kanały siłavikoŭ — jany nazyvajuć heta «papiarednim etapam padrychtoŭki da vybaraŭ u Kaardynacyjnuju radu». 

Sankcyju na pieratrusy pa «spravie vybaraŭ u Kaardynacyjnuju Radu» padpisaŭ hienprakuror Andrej Švied, pišuć pravaabaroncy. Taksama na majomaść ludziej, jakija prachodziać pa hetaj spravie, pavodle pravaabaroncaŭ, nakładvajecca aryšt.

Vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu papiarednie płanujucca na pačatak sakavika. Miechanizm hałasavańnia budzie zaležać ad taho, jakaja kancepcyja farmavańnia rady budzie pryniata. Hałasavańnie, najchutčej, projdzie anłajn z vykarystańniem płatformy «Novaja Biełaruś». Arhanizatary spadziajucca, što ŭdzieł u im voźmuć 100 tysiač čałaviek.

Ciapier Kaardynacyjnaja rada rašaje, jak pravieści svaje vybary. 

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
0
Vasia/adkazać/
28.11.2023
Voobŝie, łohika nie jasna, dla čieho oni eto afiširujut. Tipa oppozicioniery načnut lubiť riežim łukašienko i v 2025 hodu u nieho staniet 90% poddieržki? Dažie zakončienyje jabaťki ponimajut, čto čto-to v etom carstvie užie sovsiem nie normalno. 
5
Gorliwy Litwin/adkazać/
28.11.2023
Ci budzie ŭ vymušanych emihrantaŭ ź Biełarusi svoj parłamient? Maju vielizarnyja sumnievy!
Cytata z artykuła pa spasyłcy: "Vybary ŭ Kaardynacyjnuju radu papiarednie płanujucca na pačatak sakavika. Miechanizm hałasavańnia budzie zaležać ad taho, jakaja kancepcyja farmavańnia rady budzie pryniata. Hałasavańnie, najchutčej, projdzie anłajn z vykarystańniem płatformy «Novaja Biełaruś». Arhanizatary spadziajucca, što ŭdzieł u im voźmuć 100 tysiač čałaviek".
Z tych źviestak, jakija ja atrymlivaju praź ŚMI, u mianie nie ŭźnikaje žadańnia brać udzieł u hetych vybarach. Maje rezony:
- pišuć, što abmiarkoŭvajucca ažno 7 kancepcyj vybaraŭ, ale chto ich prapanoŭvaje, pavodle jakich kryteryjaŭ budzie prymacca rašeńnie - nieviadoma.
- ja niazhodny, što taki "parłamient" maje prava pretendavać na pradstaŭnictva ŭsich hramadzianaŭ RB. Tolki emihracyi, pa idei - ale mienavita emihracyja i maje patrebu ŭ kalektyŭnym hołasie, u samaarhanizacyi. Jak dastatkova masavaja hrupa ludziej z padobnymi prablemami i traŭmami. I nie treba nadavać takomu "parłamientu" nieŭłaścivyja funkcyi i paŭnamoctvy, nahružać jaho pradstaŭnictvam tych, chto zastaŭsia ŭ RB
- maju padazreńni što i vyborčych akruhaŭ nie budzie. U maim razumieńni, dyjaspara musić być padzielenaja na akruhi, pa krainach pražyvańnia. Bolš za ŭsio akruhaŭ trea stvaryć u Polščy, zatym u Litvie, mabyć u Hruzii, ZŠA i h.d. - taksama nie pa adnoj. Naprykład, pa 2000 hramadzianaŭ RB - uciekačoŭ, na adnaho "deputata", pradstaŭnika, ale ŭ niekatorych vypadkach - vyklučeńnie dla krain z adnosna niešmatlikaj emihracyjaj, dzie vybarščykaŭ budzie naprykład tolki 500, abo moža navat 300 - usio roŭna dać 1 vakansiju deputata (ličby kaniešnie ŭmoŭnyja)
- farmavańnie vyborčych akruhaŭ i, jašče raniej, śpisaŭ vybarščykaŭ - adna z samych važnych praceduraŭ. Chto maje prava brać udzieł? jak vieryfikavać pretendentaŭ? (mabyć, najaŭnaść bieł. pašpartu, navat praterminavanaha?) źvierka z bazami dadzienych pašpartoŭ? - tak ci inakš, musić być spravazdačnaść pierad toj aŭdytoryjaj, na pradstaŭnictva jakoj vybarnyja deputaty pretendujuć. Miarkuju, što pry peŭnych umovach mahčyma pašyreńnie elektaratu i na byłych hramadzianaŭ RB, ale nie ŭ pieršaj kadencyi, kab nie zabłytacca i nie zrujnavać lehitymnaść
- prazrystać finansavańnia pracedury vybaraŭ i zatym - funkcyjanavańnia "parłamientu".
- šyrokaje aśviatleńni ŭ ŚMI roznych pazicyj patencyjnych kandydataŭ i šarahovych vybarščykaŭ nakont usich zhadanych pytańniaŭ
- na lehitymnuju i prazrystuju padrychtoŭku da vybaraŭ z ulikam usiaho skazanaha patrebna šmat času. Jak možna ŭkłaścisia ŭ pazastałyja da sakavika 3 miesiacy?
Pa sutnaści, usie pytańni da ""parłamientu" ŭ emihracyi takija samyja jak i da RB-šnaj "pałatki". I ja vielmi bajusia što adkazy abo ich adsutnaść - buduć takimi sama. Nie dajučymi nijakich padstaŭ dla davieru.
Pavodle maich adčuvańniaŭ, u biełarusaŭ nie vyśpieła hłybinnaja patreba ŭ sapraŭdnym parłamiencie. A moža być, na vialikuju prykraść, i čas parłamientaŭ u śviecie prajšoŭ, i jany pieratvarylisia ŭ takija sama "duryłki" jak prafiesijny futboł abo televizija ŭvohule.
Toje što ja čytaŭ, naprykład, pra Kavalkovu abo pra Kraŭcova - nie dazvalaje mnie spadziavacca što hetaja publika hatovaja dapuścić niejkuju kankurencyju, traplańnie ŭ vybarnyja vorhany realna abranych źnizu, a nie prafiltravanych ludziej. I heta ja nazyvaju jašče nie samyja hučnyja imiony
0
A. N/adkazać/
29.11.2023
Uzkij kruh ohraničiennych źvieriej
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera