Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Aj/adkazać/
28.11.2023
zahadami łukašenki i rukami jaho vykanaŭcaŭ začyščajucca biełaruskija kampanii pad ruzki mir i kramloŭski kapitał, jany ŭžo i da buślika dabralisia. raniej šmat čaho išło mienavita praz maskvu, farmiravańnie ŭsich koštaŭ uzhadniałasia praz maskoŭskich dystrybjutaraŭ, a zaraz jašče horaj. vypalenaja ziamla i manapolija kramloŭskich aliharchaŭ na ŭsio (wildberries i hd). 
5
Kali b biełaruskija... /adkazać/
28.11.2023
Aj, buślik - takoje ž ruskamirnaje śmiećcie. Zdajecca, Słučak ź imi pierapisvaŭsia, ci niešta padobnaje było. 
0
Mch/adkazać/
29.11.2023
Z 90-ch mianie staviła ŭ stupar toje, što naprykład niamieckija tavary vieźli (praź Biełaruś, darečy), spačatku "u Maskvu", i tolki paśla hetaha ŭ Miensk. "Łahistyka" nie zasmučała nikoha. Nu ciapier  usio addali "ruskamu śvietu".
0
No /adkazać/
29.11.2023
«Dziciačy śviet» i «Vajłdbieryz», jakija pracujuć u toj ža nišy, farmirujuć i pakidajuć prybytki nie ŭ Biełarusi — u adroźnieńnie ad «Buślika».
-------
Hienii biedaruskaj łukanomiki
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera