Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
Žorž/adkazać/
05.11.2023
Kazačnik. Uciok z hiestapa ("vstał i ušoł"), i pierad vyjezdam ź Biełarusi jašče paśpieŭ źniać film pra takoha ž kazačnika Kudzina. Padazrona nadta ŭsio. I Kudzin hety jašče...
05.11.2023
a otkuda nazvanije "strana dla žiźni"? otkuda biełyje lentočki?

spojler - oni byli do 2020 hoda
06.11.2023
moj byušy mikra-šeu
s jeho słov
chodił na vsie mitinhi, ubiehał ot omona (a jemu bolšie let, čiem mnie. nie suť) priatałsia v pod'zdach, sidieł i vsie takoje...

no )
kak minimum 3 raza pośle toho śletał za raznyj okiean... tadadadam

kak že tak?)
1
makaka/adkazać/
06.11.2023
jeśli kto-to dumajet, čto v russkich jesť kakoj-to elemient kultury
niet
niet v nich nikakoho elemienta kultury

kak v pročiem i v lubom druhom narodie
1
žiena makarona/adkazać/
06.11.2023
niet v nich nikakoho elemienta kultury nu vot kak-to tak
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera