Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
20
Kotya/adkazać/sačyć
02.10.2023
Nu i čto? Nikto ničieho nie sdiełajet. Bohatyj čiełoviek + popytki v kośmičieskije razrabotki = vsie zatykajutsia i kušajut. Nu maksimum v intiernietie pohovoriat. S - spraviedlivosť, eto vam nie na niŝich biełarusov kidaťsia
3
Supovoj pakietik/adkazać/sačyć
02.10.2023
Kotya, Vaša łohika napominajet ritoriku Adama Kadyrova. "A? Iźbił? Nu i čto? ty žie mnie vsie ravno budieš miło ułybaťsia..."
02.10.2023
Kotya, mask sam sidit na hos zakazie. Faktičieski sam žie babło vyklančivajet. A tut konkuriencija połučajetsia. Našieł s čieho śmiejaťsia . Nadiejuś on skoro obankrotitsia so svoimi tesłami. Avto - užasnoho kstati kačiestva. Prosto mnoho piara. A sdiełano iz h.vna i vietok.
1
babrujčanin/adkazać/sačyć
02.10.2023
Ja, Hieta tiesła z havna i pałak jaščie z kožnaj " tački" jen maje da 10t$ .." markiecinhavaje machlarstva I kuplajuć žie )))
02.10.2023
Dobraje pačućcie humaru.
02.10.2023
Iz-za obstriełov rašistov byli ubity tysiači ukrainciev, v Ivanu Maskovu śmiešno. Poleznyj kriemlevskij idiot.
44
IMIA/adkazać/sačyć
02.10.2023
Małajca Mask. Zialenskaha možna zrazumieć, ale pa ŭražańniam vialikaja častka hrošaj idzie na karupcyjny aparat u Ukrainie. Čym dalej, tym bolš niezadavolenaści budzie vykazvać Zachad. Sačycie za vybarami.
3
babrujčanin/adkazać/sačyć
02.10.2023
Niebiaśpiečny varjat hetaja Iłona Maska..drienna skončyć
2
Iłan Mask - šarłatan/adkazać/sačyć
02.10.2023
babrujčanin, jon nie jość varjat, jon žulik, šarłatan, vielmi chitraja lisa jakaja vielmi dobra manipuluje i padmanvaje. Usia jahonaja prašrama spejs iks - heta padman jaki ŭ rešcie nie daś vyntkaŭ. Jahonaja tesła heta vydatny prykład manipulacyi na zialonych technałohijach.
1
babrujčanin/adkazać/sačyć
02.10.2023
Iłan Mask - šarłatan, ???Zhodzien!!!! Jen varjat nabiaśpiečny My pabačym jak " trest łopnie" Usia hetaja'" viriualnaja jekanomika" Pa jaho abličču padajeccv jen " baćka" Hriety ))) Kaoi ni pa dnk to pa rozumu
3
Jahiełončyk/adkazać/sačyć
02.10.2023
Voś jak kremleboty zbudzilisia ŭ kamientarach ad svajho maralnaha aŭtarytetu!
2
Žvir/adkazać/sačyć
02.10.2023
Zapradažny skot vaš Mask. Ja kali jašče kazaŭ, chto jon jość na samaj spravie! Kali ? A jak jon svajo čučala ŭ kalamačcy ŭ kosmas zapuściŭ... Ličy, što ŭ toj momant jon calkam "raspanuŭsia" dy skinuŭ maski... Mask skinuŭ maski... Što praŭda, nia ŭsie ŭ toj čas heta zaŭvažyli... Nu, zato ciapier - usie. Narešcie...
11
Niavažna/adkazać/sačyć
02.10.2023
Žvir, Mask dapamahaŭ Ukrainie z samaha pačatku, daŭ im starlink. Toje, što admoviŭsia ad padaŭžeńnia starlinka da Krymu- heta jaho rašeńnie. Bo jon daje, a jaho kusajuć. Nu bolš nie atrymajuć tady. Nielha kusać dajučuju ruku. Zialenski heta jašče nie zrazumieŭ.
02.10.2023
Niavažna, voś i sapraŭdy, nia važna. Jon daje Zialienskamu ? Vy ničoha nie pierablytali ? Vy nie razumiejecie, što va Ŭkrainie sioņnia vyrašajecca lios nie tolki Eŭropy, a i budučaje usiaho svietu. Dyk vy nastojvajecie, što jon daje Zialienskamu ?
2
Jakija ž vy naiŭnyja/adkazać/sačyć
02.10.2023
Niavažna, jon daŭ bo jaho zmusiŭ urad ZŠA, sam by jon ničoha nia daŭ i jon mnostva razoŭ ustaŭlaŭ pałki ŭ koły adklučajučy starlink na karyść rasiei i viartaŭ jaho tolki kali urad ZŠA ratrabavaŭ hetaha!
02.10.2023
Žvir, parazmaŭlajem praz hod, mo i ŭ vas pieramienicca staŭleńnie. Mask źmianiŭ staŭleńnie paśla taho, jak Ukraina admoviłasia vyrašać pytańnie dypłamatyčna ŭ vieraśni 22. Zialenskamu što na hinučych ukrainskich chłopcaŭ? Vy bačyli, kolki mužykoŭ źbiehli z Ukrainy i nie chočuć pamirać? A kolki chavajucca ad mabilizacyi? Parazmaŭlajcie z Charkaŭčanami. Ja suprać Pucina, ale praz paŭtara hoda vajny i da Zialenskaha bolš dobra stavicca nie atrymlivajecca. Karupcyja tam kvitnieje.
02.10.2023
IMIA, dyplamatyčna vyrašać pytaņnie admoviŭsia Pucin. Jon pačaŭ vajnu, napaŭ na Ŭkrainu. Voś takaja pucinskaja "dyplamacija". Chacieŭ by dypliamatyi, dyk pryslaŭ by dypliamataŭ, a nie tanki, nie aneksavaŭ by Krym, i nie akupavaŭ by častku čužoj dziaržavy, dypliamat chrenaŭ. A ad Ukrainy patrebna dypłamatyja ? PAPIERAJ LOM NIE ŬTAJMUEŠ... Da Eŭropy i ZŠA Kramliom taksama byli pradjaŭlieny ultymatumy, jakija nie vymahajuć dyplamatyi, bo nie praduhliedžvajuć abmierkavaņnia, alie patrabujuć niaŭchilnaha pryniaćcia. Na toje jany i ultymatumy, a nie dypliamatyčnyja noty, prapanovy. I hetyja ŭltymatumy, jak viadoma, nie byli adklikany rasiejskim bokam, h.z., iznoŭža, dypliamatyja joju adviarhajecca dasiul .... Dyk vy choć razumiejecie, jakiju drymučuju jeraś viarziecie ?...
02.10.2023
IMIA, vajnu pačali dva ŭzurpatara - rašysty napali na Ukrainu pry padtrymcy łukašysckaha režymu, voś jany i adkaznyja za ŭsie vajennyja złačynstvy, za złamanyja žyćci miljonaŭ ludziej, za sotni tysiač zabitych. Tamu chopić zajmacca viktymbłejminham u styli fašysckaj prapahandy, bok tak možna skacicca da taho, što ŭ druhoj suśvietnaj vajnie vinavatyja tyja narody, jakija nie zachacieli zdacca fašystam i nacystam, takaja ŭ vač “łohika”, maŭlaŭ i zaraz ukraincy pavinny zdacca rašystam, a Zialenski pavinieh pajści na ŭmovy pucina? Jak Treba skončyć vajnu? Treba addać toje, što rašyscskija akupanty zachapili. Vajna adrazu ž skončycca jak tolki rašyscskija akupanty pakinuć terytoryju Ukrainy, abo ich vyšvyrnuć z ukrainskaj ziamli. Heta ŭmova, a nie krok nasustrač prymireńniu. U vas adabrali paŭkvatery, častku svajakoŭ zabili, a potym pryjšli i skazali: davaj ładzić pieramirje i znoŭ siabravać, a to horš budzie i ty budzieš u hetym vinavaty - takaja ŭ vas łohika? Ale tak nie pracuje, bo złačyniec pavinien spačatku viarnuć toje, što adabraŭ, plus panieści pakarńnie za svaje złačynstvy, i tolki potym pahladzim, budziem my z taboj siabravać ci ŭvohule lepš ad ciabie trymacca dalej. Voś jak.
02.10.2023
IMIA, znoŭ kampilacyja łukašcka-rašyckich naratyvaŭ, jakija štodnia hučać z zomba-tv. Vam mulaja karupcyja va Ukrainie, a u siabie pad nosam vy jaja nie bačycie, ci ŭ rf - dzie karupcyjaj pranizan uvieś aparat. ZŠA hetym letam nakiravała svaich vajskovych audytaraŭ va Ukrainu, i tyja nie vyjavili anijakich machlarskich faktaŭ z pastaŭkami zbroi - ŭsio idzie na front! A ci byŭ choć adzin audyt u łukašystaŭ ci ŭ tvajho pucina? Nakont ukrainskich chłopcaŭ - jany baroniać svaju radzimu ad rašysckaj čumy, kab ukrainskija dzieci žyli ŭ volnaj i niezaležnaj krainie, a nie pad kramloŭskim botam. Pahladzicie kolki miljonaŭ russkich źbiehła ad pucinskaj mabilizacyi kab nie być pušačnym miasam dziela impierskich idej. Ahučyć ličby? Voś, voś, parazmaŭlajcie z Charkaŭčanami, jany vam u tvar plunuć za vašuju chałujskuju pazicyju, cipa “nie vsie tak adnaznačna”.
8
Chipstier/adkazać/sačyć
02.10.2023
Ničoha ździeklivaha tut nia baču. Pačućcio humaru navat ŭ čas vajny nichto nie admianiaŭ. Usie tyja chto s ahresijaj uspryniaŭ vełkam tu paŭnočnuju kareju abo čačniu tam budziecie chvalić i słavić svajho važdia bo žarty pad zabaronaj.
5
AntyH kaalicyja/adkazać/sačyć
02.10.2023
Chipstier, u nacyssaj hiermanii taksama žartavali nad achviarami kancłahieraŭ. chipstier, vełkam tu karyčnievy kłub, a tam i da paŭnočnaj karei rukoj padać
2
babrujčanin/adkazać/sačyć
02.10.2023
?? Hora biada kali u durnia vialikija hrošy A kali hietaj Iłonie uładu??? Na Marsie kambajny baraździć pačnuć)))) Mnie jen nahadvaje usich hietych majn din ridau ..ińšych zachodnich intJelektuałau 100 hod tamu..
8
Płavnyj pieriechod k vojennoj diktaturie /adkazać/sačyć
02.10.2023
Vrodie v Ukrainie nikohda nie sčitałoś zaškvarnym pošutiť nad vłasť imuŝimi a tiem boleje nad priezidientom. Dažie vo vriemiena Janukoviča eto nie prieśledovałoś. A tiepieŕ pri Zieleskom čto-to pomieniałoś vidimo.
02.10.2023
Płavnyj pieriechod k vojennoj diktaturie , niešta ad masika nie čuvać kpinaŭ u bok vašaha lubimaha putyna
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera