Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
chaj  idzie śledam za ruzzkim karablom/adkazać/sačyć
29.09.2023
🤮🤮🤮 
3
Brydki mahazin /adkazać/sačyć
29.09.2023
Miarkujučy pa nieachajnaści, brudu i brydkamu bardaku ŭ hetaj rasiejskaj sietcy kramaŭ, ich haspadary siamja Šnajder z Krasnajarska - s.uli i nieriachi.
7
daviedka/adkazać/sačyć
30.09.2023
Zato cieny na anałohičnuju produkciju tam nižie konkurientov raza v 1,5-2.
0
babrujčanin/adkazać/sačyć
30.09.2023
daviedka, Jaščie 30 hod tamu u prystojnych kramach rabili źnižki na 50- 80 % na ..padobnaje .. Zaraz hietyja suuu..robiać " svoj hiešieft" Pierkanany u FrancyiHiermanii hieta poskudź padobnaje siabie ni dazvalaje...
1
babrujčanin/adkazać/sačyć
30.09.2023
Hieta niejki " siekand ježy" ad šnajderau?? Prymusić ich maci dźla riekłamy ž..ieści usie hieta? Adnaho raza mnie chapiła zajści u hietuju " śmietnicu " Dvie ci try chviliny ..dzieści dziviłsia na usiu hietuju Za padobnaje...pa šnajderauskaj mordzie bić trieba
3
daviedka/adkazać/sačyć
30.09.2023
Sudia po šildam, pierieimienovanije kasajetsia krupnych mahazinov, a biełorusskij «Majak» śviazan s ZAO «Dobronom».
30.09.2023
Vyrašyli kramu zrabić u žoŭta-karyčnievych kolerach - kolerach kramloŭskaha prapahandysckaha “sputnika” kab takim čynam prasoŭvać u masy impierskija idei praz tannuju i niajakasnuju ježu. A tudy ŭ asnoŭnym chodziać ludzi z małymi zarobkami, a siarod ich bolš za ŭsio prychilkaŭ “riuzskaha miru”.
0
Spadar/adkazać/sačyć
30.09.2023
Funt, chaj chodziać ---- chutčej sustrenucca s kabzonam....
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera