Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žeŭžyk/adkazać/
26.09.2023
Napeŭna i vieršy buduć vystaŭlać
0
Alek. Ru/adkazać/
26.09.2023
A siniapały pakaža knihu vieršaú Vasila Bykova z aútohrafam dla jaho, jaki vyšej za Boha
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera