Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
daviedka/adkazać/
26.09.2023
Prostitie, a začiem tohda biełorusy płatiat nałohi, jeśli v škołach pobory, płatnoje vysšieje obrazovanije i miedicina?!
0
No/adkazać/
26.09.2023
Dla režyma biedarusy - heta karmavaja baza na jakoj jon isnuje amal 30 hadou. Dziaciej treba naradžać za miažoj, kab jany nie stali rabami i nie apłočvali čarhovyje pałacy ludažeru
7
Maksim Dizajnier/adkazać/
26.09.2023
Vsie pravilno. Puskaj v štaty valat učiťsia, tam 600 tysiač, a nie 60 zapłatiat.
0
Nie niasicie łuchty/adkazać/
26.09.2023
Maksim Dizajnier, tam 600 tysiač

Takich elitnych VNU niašmat i tam ciažej prajści adbor pa viedach navat miascovym. Zvyčajny amierykanski public univiersitet z nazvaj štata nakštałt University of Texas, Colorado, Maryland kaštuje na hod 10-13 tys. USD dla studentaŭ z hetaha štata 'in-state students'. Možna znajści tańniej, možna pieršyja 2 hady naviedvać community college, potym pieravieści kredyty, heta jašče tańniej. Vučycca anłajn jašče tańniej. 

Jak stać 'rezidentam štata'? Pierajechaŭ, hod papracavaŭ, płaciŭ nałohi, źbiraješ papierki, što ustalavaŭ rezidencyju, niasieš va ŭniviersitet i možaš vučycca pa takich cenach.


1
Maksim Dizajnier/adkazać/
27.09.2023
Nie niasicie łuchty

Ja koniečno prieuvieličił. Nie tak strašny štaty, kak ich malujut. Eto ja v kursie. Nie rodiś ja v siemje jarostnych pokoritielej Minska, davno by užie był tam.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera