Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
15
Mojša/adkazać/sačyć
25.09.2023
Užo tošna ad hetaha ŭsiaho, jany tolki prajekty i mohuć pradstaŭlać
25.09.2023
A praekt kancepcyi adchileńnia łukašenki ad ułady nie ŭ pryjarytetach u Prezydenta-elekta?
5
Mojša/adkazać/sačyć
25.09.2023
A4, a jak jana heta zrobić, u ich u 20 hodzie nie było ni płana ničarta, a ciapier, kali ŭsio zadušana i źniščana i padaŭna
6
Niejak tak/adkazać/sačyć
25.09.2023
Pakul cichanoŭskaja i kampanija pieramoža užo nie zastaniecca tych kamu budzie patrebna kampiensacyja.
0
Ajcišnik/adkazać/sačyć
25.09.2023
Chto-niebudź, daniasicie da Ofisa i šmatlikich biełaruskich inicyjatyŭ, što NIELHA vykładać takija dakumienty na Google Drive! Heta niebiaśpiečna. Pa-pieršaje, uładalnik dakumienta beubačyć, chto jaho adkryvaŭ, i, kali siarod tych, chto maje dostup da dyska Ofisa, zaviadziecca jaki stukač, to hetuju infu moža źlić niecharošym hadam. Pa-druhoje, u čałavieka, jaki navat prosta ź cikaŭnaści tycnuŭ u takuju spasyłku i moža navat nie pačytaŭ całkam, hety dakumient zastaniecca visieć u śpisie dakumientaŭ, jakimi ź im padzialilisia (shared with me). Pry miantoŭskim ahladzie huhł drajva ŭsio budzie vyhladać tak, niby z čałaviekam metanakiravana padzialilisia hetym dokam i jon jaho metanakiravana zachavaŭ 'z metaj raspaŭsiudu'. Aktyvisty, mać vašu, nie rabicie tak! A vy, juziery, praviercie svoj huhł drajv, raździeł 'shared with me', i pačyścicie jaho. Redakcyja, napišycie kali łaska pra heta asobnuju natatku i daviadzicie da ludziej u Ofisach, Kabinietach i Štabach. Bo heta, faktyčna, fišynh, chaj i nienaŭmysny. Red. Pieradali. Jany adpisali, što vypravili i ŭličyli.
25.09.2023
Ajcišnik, a vy chiba tolki ciapier zaŭvažyli što nievierajatnyja padstaŭlajuć dy źlivajuć? Heta ich asnoŭnaja praca i meta na nivie fsbešnaj pracy pa likvidacyi Biełaruskaj niezaležnaści
25.09.2023
Ajcišnik, bzdury nie niasicie. Kali dakumient razšarany dla ŭsich, to navošta ŭvachodzić u google akaunt. Ja tolki što adkryła, i nidzie ŭ spasyłkach jon u mianie nie zachavaŭsia, bo ja nie załahiniena.
25.09.2023
Ajcišnik, Jany adpisali, što vypravili i ŭličyli.

Pa-raniejšamu baču ssyłku na Google Drive. 
25.09.2023
Ajcišnik, dyk moža heta i była sapraŭdnaja meta ofisa....
1
vap vayp varp ordšŭkc apa/adkazać/sačyć
25.09.2023
Mori, Vy nie załahinieny, a niechta załahinieny. Ajcišniku respekt
0
mikola/adkazać/sačyć
25.09.2023
Ni zarana dzjalic *skuru ni zabitaga mjadzvedja* ?
3
Varyra/adkazać/sačyć
25.09.2023
Zianonu i Naumčiku dołžna byť samaja bolšaja kompiensacija
0
Alhierd/adkazać/sačyć
25.09.2023
Varyra, im nia treba ich ampiensacyja bo hrošy ad iŭdaŭ nie prymajuć
25.09.2023
Małajcy! Nakaniec-ta hodnaja sprava! Treba i prajekt kancepcyi pa lustracyi zrabić.
6
Anatol Starkou /adkazać/sačyć
25.09.2023
Mnie vielmi patrebny hrošy, bo ja faktyčna u ZŠA u niavoli znachodžusia, abaviazkova padam zajaŭku i atrymaju jaje jak piśmieńnik fiłosaf, jaki za biełaruskaść narmalnuju zmahajecca u ZŠA
1
Major pronin/adkazać/sačyć
25.09.2023
Anatol Starkou , a kantora što, źniała z datacyi?
2
vap vayp varp ordšŭkc apa/adkazać/sačyć
25.09.2023
Anatol Starkou , i na svajo druhoje ja mikola padavaj. Šancy buduć lepšyja jak u łatereju :)))
3
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/sačyć
25.09.2023
kohda otčiet po marafonu budiet?

ritoričieskij (nie) vopros
2
vap vayp varp ordšŭkc apa/adkazać/sačyć
25.09.2023
dočka Maksima Dizajniera, a marafon ofis pravodziŭ? tam, zdajecca, niejkaja pirsinhavaja Volha była. druhaja asoba Cichanoŭskaj?
4
a počiemu nie million (s)/adkazać/sačyć
25.09.2023
ticha(a ili o?) dažie nie priedstavlajet, skolko obižiennych na nieje ludiej
2
Pałka u sr..cy/adkazać/sačyć
25.09.2023
a počiemu nie million (s), u vašaha kaddafi usio horš
2
Čarkaškvarka/adkazać/sačyć
25.09.2023
Treba zamacavać što kožnaja łukapačvara budzie adkazvać svajej majomaściu. I hrošami. Trochi astudzić pył jak treba budzie trescisia za atrymanaje dabro i kvatery.
3
Antynievierahodny/adkazać/sačyć
25.09.2023
Čarkaškvarka, bačna što vy nievierahodny jaki vieryć u toje što praekty ofisa mohuć napužać łukašystaŭ.
2
Śmiešna/adkazać/sačyć
25.09.2023
Ofis prosić pra zvarotnuju suviaź.// A što, z ofisam niejak možna źviazacca? Navat kamientary adklučany na ŭsich kanałach Cichanoŭskaj.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera