Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
žeŭžyk/adkazać/
02.10.2023
Mienavita pra hetaha Maksima - https://www.youtube.com/watch?v=6QB4GKsT_8E ("Błohier akazaŭsia ahientam režymu")
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera