Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
11
Žvir/adkazać/sačyć
23.09.2023
Haspadynia schibila. Joj z mužam tre bylo b raspilavać toj kamieņ na dzvie (a liepš try) častki. Tam, u jahonaj siaredzinie, chutčej za ŭsio buduć schavanyja skarby Kiepiék-Chána znachodzicca... Ich daŭno šukajuć, i viadoma, što ich schavali ŭ kamieņ... Kali jašče nie addali ŭ muzej, dyk pilicie chutčej !..
23.09.2023
U mianie jość taki kamień. Lažyć u dvary. Daŭno. Navat nie pamiataju, adkul jon uziaŭsia
0
Historyja na damu/adkazać/sačyć
24.09.2023
Tekla, značyć, u vašym dvary 500 hadoŭ tamu nazad niešta adbyvałasia....
24.09.2023
Historyja na damu, nu, što tam adbyvalasia, u tym dvary. Klinkovy syr cisnuli, voś i ŭsio, što tam adbyvalasia... Na adnu došku klali, druhoj nakryvali, a zvierchu toj kamieņ. Taki hniot atrymlivaŭsia... Biez jaho syru nia budzie... A vy što dumali ?
24.09.2023
Žvir, Syr moža i cisnuli ŭ maim dvary. Ale naŭrad ci hetym kamniem: bo jon kruhły, jak jadro. Kab prycisnuć syr, treba bolš płoski kamień
24.09.2023
Tekla, ploski hniot niazručny, vialikuju plošču maje, a kruhly - inšaja sprava. Padkladzicie pad jaho "abaranak" i ŭsiaho taho pytaņnia...
24.09.2023
I čto ciennoho v etom jadrie?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera