Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
mikola/adkazać/sačyć
25.09.2023
Amal usja Kraina byla straczana.......1994...?
25.09.2023
«kaplica škodnaja dla pravasłaŭja"
normalnaja žizń škodnaja dla pravasłavja 
2
Josik/adkazać/sačyć
25.09.2023
Taksama liču, dobra, što adnavili. U naš šalona-trešavy čas mahli naohuł źniščyć, bo heta nie pravasłaŭje, a varožy katalicyzm.
2
Udziačny biełarus /adkazać/sačyć
25.09.2023
Jak pryjemna bačyć u Biełarusi adnaŭleńnie histaryčnaje pryhažości, a nie jaje źniščeńnie! Słava Bohu!
0
maleńkaja architektarka ciemry/adkazać/sačyć
26.09.2023
pryhoža )
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera