Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
6
Ejuja/adkazać/
14.09.2023
U ich jość Navalny. Krym nie bucierbrod całkam sabie kankurent Mudraha Pucina.
5
Kazimir/adkazać/
14.09.2023
Ejuja, dla amataraŭ čaplacca dla kaliści daŭno i adnojčy zroblenych niaŭdałych vykazvańniaŭ raju aceńvać pierš za ŭsio ŭčynki, a nie radykalnuju bałbatniu na vientylatar, jakaja ščyra kažučy nijakich zaŭvažnych nastupstvaŭ i źmienaŭ nie niasie.

A taksama nahadaju, što bolšaść nacyjanalna-vyzvolnych ruchaŭ ŭ byłych savieckich respublikach naprykancy 80ch hadoŭ XX st. źjaviłasia raptoŭna ŭ jakaści ruchaŭ ... ŭ padtrymku pierabudovy, jakaja anijakaha raspadu savieckaj impieryi nie praduhledžvała.

Taksama nahadaju, što samyja radykalnyja "zmahary za svabodu" kštałtu byłoha estonskaha prezidenta Toomasa Ilviesa nivodnaha dnia suprać dyktatury/akupantaŭ na jaje terytoryi nie zmahalisia i nivodnych sodniaŭ u turmie za svaje pohlady nie praviali. A Navalny pieražyŭ niekalki zamachaŭ i viernuŭsia na radzimu zmahacca. Niachaj jon adrazu bajaźliva (praz kamiedyju ź pieranikravańniem rejsavaha samalota) byŭ zachopleny słužkami pucinskiaha režyma, ale za jaho vyjšli ludzi pa ŭsioj Rasiei. "Ruskamirnyj" Siarhiej Cichanoŭskii pieršapačatkova padniaŭ biełarusaŭ rehijonaŭ suprać niespraviadlivaści i pryhnieta łukašenkaŭskaj viertykali, potym "mudrapucinskaja" Śviatłana Cichanoŭskaja nie spyniłasia pahroz hebni i pryjšła ŭ jarmošynski cyrk zamiest zachoplenaha muža, kryštalizvała vakoł sabie amal ŭsich prychilnikaŭ pieramienaŭ i daviała vybarčuju kampaniju da kanca, a potym, užo paśla departacyi, pastupova pryjšła da vysnovy, što anijakaha dabrabytu biez demakratyi być nia moža, a demakratyi nia moža być biez sapraŭdnaj niezaležnaści i nacyjanalnaha adradžeńnia, hałoŭnym voraham jakoha zaŭsiody źjaŭlaŭsia i źjaŭlajecca ruskamirny pryhniot. Nichto ź ich nia zdaŭsia i ŭsie jany za svaje pamknieńni taksama asudžanyja aficyjantami ŭ mantyjach na vielmi praciahłyja turemnyja terminy.
17
Vierojatnyj/adkazać/
14.09.2023
Kazimir, heta nie “niaŭdałyja vykazvańni”. Heta standartnaje źmieściva hałavy ruskamirnaha tutejšaha, dziakujučy jakomu harotny narod Biełarusi straciŭ svaju Niezaležnaść i žyvie jak skot u centry Jeŭropy. 

A stavić prytenziju estoncam, što jany nie byli ŭ chodzie apošniaha vyzvaleńnia pastralanyja jak litoŭcy ci łatyšy - heta vierch chucpy ci duraści. Razumiejecie, u realnym śviecie svaboda - jak i inšaje dabro - dastajecca nie tamu, chto pryhoža cierpić, a tamu, chto šmat hadoŭ staranna vykonvaŭ svajo damovaje zadańnie: stvaraŭ i raspaŭsiudžvaŭ kulturu, budavaŭ nacyjanalnuju jednaść. Estoncy svajo zadańnie vykanali, na ščaście, biez achviar na histaryčnym pierałomie. 

A žychary Biełarusi - nie. Nie tamu. što ŭ žniŭni pakidali sandaliki pad łaŭkami, a tamu, što 30 hadoŭ masava admaŭlalisia być biełarusami, naciahvali na siabie čužuju, impierskuju kulturu. I tamu ŭ vyrašalny momant akazalisia - siurpryz! - rasiejcami, nia zdolnymi da samaarhanizacyi i pierajmańnia ŭłady. Hazpromaŭskija babariiki i krymnašaŭskija cichanoŭskija byli faktyčna pra toje ž samaje, što i łukašenka ź jaho hubazikami. Apošni kaliści taksama byŭ prahresiŭnym kandydatam za ŭsio charošaje, akramia Niezaležnaści. 

Adzin z najpaskudniejšych kulturnych miemaŭ, što dastalisia nam praz rusifikacyju - heta mif pra Ivana-duraka jaki siadzieŭi-siadzieŭ na piačy, a potym raptam ździejśniŭ nievierahodnyja podźvihi. Idealnaja kazka dla suciašeńnia raboŭ, jakaja zanadta lohka pieratvarajecca ŭ žyćciovuju prahramu. 
2
KDB boty śluniami ciakuć , zajzdrościać, što Cichanoŝskaja mižnarodna vyzannaja/adkazać/
14.09.2023
Vierojatnyj, Ejuja
Na słovy pra "mudraha Pucina" jakija byli skazanyja kali vojski RF stajali na miažy dla utorhnieńnia, a nam nichto nie źbirajuŭsia dapamahać, usim plavać. Cichanoŭskuju vyznaŭ uvieś cyvilizavany śviet.
Cichanoŭskaja padtrymlivaja biełaruskich dabraachvotnikaŭ, stvaryła rotu Sachaščyka dy charuhvii. A na toje što pišuć boty plavać. Zialenski baicca jaje vyznać, tamu što nia choča złavać partniora łukašenku i ŭsie. 

Słava Ukraini! Žyvie Biełaruś!
12
Vierojatnyj/adkazać/
14.09.2023
KDB boty śluniami …, zaŭsiody hladzi na ahulnuju karcinu, tady nie daviadziecca i brachać pra ahientaŭ KHB. Akramia "mudraha pucina" tam było i "my uže pabidili", i "ni zastavlajcie mienia diełać hieapalicičieskij vybar" ciaham amal dvuch hadoŭ, i inšyja vykrutasy. 

Sama Cichanoŭskaja - heta halinka ŭ prorubi, nol svaich pierakanańniaŭ, tolki reahuje na padziei ź vialikim spaźnieńniem. 
1
Lolik z-pad Limasoła/adkazać/
14.09.2023
jašče dobryja ruskija ŭ apošni čas skardziacca na sankcyi. Maŭlaŭ, pracujuć jany tolki na hramadstva, jakoje i paśla vajny nie zabudzie, jak Zachad jaho prynižaŭ hetymi sankcyjami [facepalm]
0
DLA TYCH CHTO NIE ZRAZUMIEŬ/adkazać/
14.09.2023
Lolik z-pad Limasoła, Heta adnaja i taja ž rasiejanka!!! Chto skardzicca što rasiejcaŭ u Jaŭropie nichto nie moža abaranić i jana ž 2 dni tamu vykłała fotku ź impierskim ściaham (tut ŭ artykułu)!!

Što ź imi?!?!?!? Patłumačcie mnie? Jak jaje jašče nie departavali?!
2
DLA TYCH CHTO NIE ZRAZUMIEŬ/adkazać/
15.09.2023
Lolik z-pad Limasoła, 10 hadzin tamu jana vykłała
"klanuś ja upustiła momient kohda biełarusy stali dumať čto imiejut pravo nas v čiem-to viniť i tykať nosom" Impierka parvałasia.... kudy tam jakimści biełarusam da vas. U nas ža pa vašaj dumkie mientalitet ničym nie lepiej (voś tolki u nas suprać dyktatury pieravažnaja bolšaść a nie mieńšaść). My nie adnolkavyja!
1
1/adkazać/
14.09.2023
Słabaje suciašeńnie, što niedzie jašče horš, čym u nas. Kraina staić u histaryčnym tupiku, adstojniku, i ruchu nijakaha niama. Biezumoŭna, byvaje i horš. Voś tolki lahčej ad hetaha nie stanovicca.
0
Kazimir/adkazać/
14.09.2023
1,Ruch jość, niachaj jon nia ŭsim zaŭvažny. Nie zdarma Pucin ŭ svajoj paničnaj pramovie pad čas pryhožynskaha miaciežu ŭzhadvaŭ 1917 hod, bo paraleli nadta vidavočnyja.

Pad ŭpłyvam vajny niepaźbiežna viartajucca nazad kaliści kaśmietyčna załahodžanyja staryja i farmujucca novyja linii razłoma impieryi.

Heta i hienacyd nasielnictva nacyjanalnych rehijonaŭ, mužčynskaje nasielnictva jakich praz haleču, biespraŭje i adsutnaść pierśpiektyŭ traplaje na vajnu ŭ pieršuju čarhu.

Heta i niezadavolenaść usich rehijonaŭ tym, što ad vajny i sankcyj pakutvajuć pierš za ŭsio jany, kali tymčasam ŭsio bahaćcie krainy praz razbureńnie pucinym fiederatyŭnaści kancentrujecca ŭ tłustaj Maskvie, adkul raźmiarkujecca z barskaha stała pa rehijonach vyklučna pa pryncypu łajalnaści kankretnaha kniazia asabista da pucina.

Heta i pašyrajučajasia niezadavolenaść nizoŭ ŭzmacniajučymsia kłasavym charaktaram hetaj vajny, kali ŭ jakaści harmatnaha miasa na vajnu jedzie hinuć były siaredni kłas i hramadskija płasty nižej za jaho, a voś dzieci niepasredna adkaznych za vajnu samych ahresyŭnych prapahandystaŭ, čynoŭnikaŭ, deputataŭ, nabližanych da cieła aliharchaŭ i inšych upłyvovych "patryjotaŭ" ad ułady vielmi kamfortna adčuvajuć sabie albo za kardonam (u t.ł. i ŭ "varožych krainach"), albo na ciopłych i biaśpiečnych pasadach praz pratekcyju baćkoŭ.

Heta i niezadavolenaść ŭ armii, kali ŭsio mieniej razumieńnia metaŭ i pierśpiektyŭ prynamsi niepaśpiachovaj vajny pry zachavańni kiraŭnictva biazdarnych karumpavanych hienierałaŭ, jakich praz łajalnaść asabista pucinu nichto źmianiać nie źbirajecca.

Heta i ekanamičnaja depresija, bo inšaziemny i pryvatny kapitał z krainy ŭciakaje, a dziaržkapitał ź vialikimi adkatami marnujecca vyklučna ŭ vajnu i źviazanyja ź joj haliny pad kiraŭnictvam nabližanych da cieła kaznakaradaŭ.

I ŭsio heta adbyvajecca va ŭmovach zakručanych da miež hajek, kali režym ŭsio mieniej reahuje na patreby hramadstva. Tamu heta situacyja abaviazkova vybuchnie.
0
Ivan/adkazać/
14.09.2023
Po ŝučjemu vieleniju, po mojemu chotieniju
31
Tipok Vahnierok/adkazać/
14.09.2023
I słava Bohu, čto niet, nam chvatajet idoła na bukvu P i tuvinskoho diehienierata. Nie nužno nam jeŝie takich jevropiejskich izvraŝienij. K sožaleniju, vsie, kto riealno mohli stať lidierami (Ihoŕ Ivanovič, Chajl Pietrovič) v tiuŕmie libo byli takovy.
0
Nuncij antipapy/adkazać/
14.09.2023
Tipok Vahnierok, Quod licet Jovi, non licet bovi
4
babrujčanin/adkazać/
14.09.2023
Tipok Vahnierok, A jak typa " braterstva złodziejau" panty błatnyje...fufło jak vy kažycie?))) Dźla padletkau intielihientau i łachou?)) A zaraz jak pacuki raźbiehliś z chaziajskim dabrom??...chieraičnyja jak arkaša babčienka??Jaki nad biełarusami žartavał )) Sam tolki jajkami u Jestonii pa pasolstvu rf k zdolny??
7
El Cid/adkazać/
14.09.2023
babrujčanin, nu ty i jajkami nie sposobien, u tiebia ich nie było i nikohda nie budiet.
2
babrujčanin/adkazać/
14.09.2023
babrujčanin, Pavažanaja riedakcyja čamu niejki jel kid mnie niejkuju ..iu piša A ja ni zdolny jaho ni pasłać..ni adkazać.)) Pamiarkouna hodna ??U virtuale jak dostoinstvo.. pa ińšamu vymiareć)) Padobnamu na hetaje ..babčanku ni adkazali i usie))
1
Svaboda nacyjam!/adkazać/
14.09.2023
Pahladzim, jak vy prajavicie siabie na vybarach rf 2024. Ci jość svaboda dla vas kaštoŭnaściu!
1
Udlianoisa/adkazać/
14.09.2023
Podtvierdiła : chorošij russkij - eto russkij v pakietie.
13
Arni/adkazać/
14.09.2023
Dy zabirajcie!
3
ruzki impierzki karabiel idzi n***j/adkazać/
14.09.2023
1. Jak zadziaŭbli hetyja “charašyja” ruzkija, na zachadzie im patrebny palityk kab vyvieści i abialić svaje brudnyja hrošy i kapitały, jakija ŭ bolšaści źviazanyja z aliharchičnymi rasiejskimi kampanijami i pracu na ich (a inšych u rf amal niama)- śbier, naftahaz, sahaz, mejł i td. A ŭ rasiei ich całkam zadavalniajuć puciny, sabianiny - pry ich ža tak pacharašeła maskva, nasyciłaś. Ale u ich blizka niama razumieńnia, što ŭsio heta było zroblena dziakujučy tannoj i rabskaj pracy hastrabajtaraŭ 24/7. Dy i anijakija mabilizacyi im užo nie pahražajuć - asabista viedaju dvaich u Hiermanii, jany vyjechali z rf minułaj vosieńniu, a za biahučy hod užo dvojčy lotali ŭ rašku, i navat hatovyja tudy viarnucca, bo tut, cytata: “nałohi bolšije, kvartiru trudno śniať, banki rabotajut nie tak kak v rf, ruskich škoł mało, mientalitiet nie tot…”. Vo jak, jany pryjechali ŭ inšyju krainu i žadajuć kab tut usio było jak u rasiei - kab ich tut sustrakali z chlebam, sollu i ŭ kakošniku, kab siudy pryciahnuć rasieju, jaje skrepy dy kab usio było pa paniaćciach, a nie pa zakonu. A tut takoho niama, voś u ich i łomka. Ja ŭžo maŭču pra ich staŭleńnie da vajny, dobra kali pałova vyjechaŭšych z rf nazavie pucina złačyncam a Krym akupavanym, ale bolšaść ź ich unutry zastajucca prosta prychavanymi impiercami, što i paćviardžajuć tvity hetaj rasijanki. (1/2)
2
ruzki impierzki karabiel idzi n***j/adkazać/
14.09.2023
2. Ci pahladzicie na ich vyjechaŭšych błohieraŭ - varłamavych, kacaŭ i td - jany, siedziačy ŭ Bierlinach i Łondanach, navat nie mohuć vycisnuć ź siabie słova dy skazać što pucin złačyniec i zabojca. Bo jany mrojać viarnucca ŭ maskvu 2021 i znoŭ pilić rekłamnyja hrošy i miljonnyja biudžiety hazprammiedyja, kałabaracyju sa śbieram, mejłam i inšymi aliharchičnymi biźniesami pucinskich siabroŭ-aliharchaŭ. Nivodny z tak zvanych ichnich “libieralnych” palitykaŭ (padajecca akramia Kasparava, dy j toj azierbajdžanski habrej) jakija źjechali na Zachad, nie zaklikaŭ padtrymać danatami RDK ci Lehijon, jakija vajujuć na baku Ukrainy. NICHTO! Naadvarot, ad usich ichnyja błohieraŭ i palitykaŭ, varłamavych, pieŭčych, miłavych, matuznavych i Ko, pieryjadyčna možna pačuć “tam žie hibnut naši malčiki, oni nie vinovaty”, a niekatoryja navat uvohule ličać RDK i navat naš połk imia Kalinoŭskaha, terarystami. Dyk adkul u takich raboŭ i impiercaŭ moža źjavicca Cichanoŭskaja, Sieviaryniec, Statkievič… Ja ŭžo maŭču pra kolkaść tych chto vychodziŭ - u nas na mitynhi ŭ 2020 vychodzili sotni tysiač pa ŭsioj krainie, a ŭličvajučy, što nasielnictva u rf u 15 razoŭ bolš čym u Biełarusi, to ŭ rf na mitynhi pavinna było vyjści bolej za try miljona ludziej, kala miljona prajści praz turmy i katavańni, ale ničoha hetaha tam nie było. Zamiest supracivu ad rasiejcaŭ my čujem tolki słovy “Hojda” dy ŭchvaleńnie impierskaj vajny, abo zakliki źniać sankcyi (bo pa ich łohicy heta “rusafobija i pryciaśnieńnie”). Tolki adzinki akazalisia tam narmalnymi, jakija nie tolki nie pabajalisia adkryta vystupić suprać pucina i impierskaj vajny, ale i padtrymać ukraincaŭ i tych, chto im dapamahaje. Astatnija ž 80% tam amorfnaja masa ź impierskimi skrepami. Tamu idzie vy ŭśled svajmu karablu. (2/2)
17
Freddy/adkazać/
14.09.2023
tichanovskaja nie lidier, a projekt. tak čto možietie nie zavidovať.
1
Bajden nie viedaje, što jana ahient i prajekt, a žmych z kamientaŭ viedaje/adkazać/
14.09.2023
Freddy, Nu davaj, KHB-bot, raspaviadzi nam, što nie tak ź Cichanoŭskaj, jakaja choča vyzvalić viaźniaŭ dy pravieści adrazu novyja vybary))))
1
Staraja cytata/adkazać/
14.09.2023
....  žadajuć niezaležnaści, ale chočuć, kab hetaja niezaležnaść kaštavała dva centy i dźvie kropli kryvi. A niezaležnaść — heta nie tolki kaštoŭny dabro, ale i vielmi darahi.
3
Iharok/adkazać/
14.09.2023
Lidierki, niet koročie. A Sobčak nie podojdiot?
1
Anton/adkazać/
15.09.2023
Tak u nich i Paźniaka niet, niet Franaka, Azarova, Sachaŝika, Ciepkały, Karač, Makara, Fieduty....
6
Lidier/adkazać/
17.09.2023
Tichanovskaja nikakoj nie lidier, a vsieho liš simvoł, kak i Hrieta. Za čužije dieńhi razjezžajet po miru, sobirajet siełfi s politikami i hovorit tolko to, čto sohłasovano s jejo sponsorami. 
2
Istvud/adkazać/
18.09.2023
Lidier, łukašienko nikakoj nie lidier, a vsieho liš uzurpator, kak i vsie ostalnyje chunty. Za čužije dieńhi razjezžajet po rf, sobirajet siełfi s uzurpatorami takoho žie ranha i hovorit tolko to, čto sohłasovano s kriemlevskim sponsoram.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera