Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
8
v Biełahusi 3 stolicy - Minsk, Babhujsk i Pleŝienicy/adkazać/
10.06.2023
Pleŝienicy? a
tikavaje mistiečko
v Biełahusi 3 stolicy - Minsk, Babhujsk i Pleŝienicy
2
Vyźniak/adkazać/
10.06.2023
v Biełahusi 3 stolicy - Minsk, Babhujsk i Pleŝienicy, U Biełarusi try haradA: Słuck, Siniaŭka dy Krasnaja Słabada.
1
Jurij/adkazać/
10.06.2023
Istoriju KPSS istorik priepodavał v sovietskoje vriemia v Politiechie.......
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera