Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žvir/adkazać
05.06.2023
Śvietłaja pamiać.
1
Kažan/adkazać
05.06.2023
Dod viņai mūžīgo atpūtu, Kungs!
0
Z Łatvii/adkazać
05.06.2023
Śvietłaja pamiać Cudoŭnaja aktrysa i čałaviek. Niachaj voźmie jaje pan Boh da siabie na niabiosy. Šanoŭnyja supracoŭniki NN, dziakuj za toje, što sočycie za łatvijskimi navinami i apieratyŭna pierakładajecie tut dla biełarusaŭ. Tolki z ruskaj movy zaŭsiody!!! čamuści pišacie skavierkanyja proźviščy, ŭžo stamilisia my z Łatvii tłumačyć. Spadarynia Ozołynia nijak nie zasłužyła toje, kab vy niapravilna pisali jaje proźvišča pa-biełarusku. Nacisk na pieršy skład, , tamu druhoje o nie pierachodzić u a, i ŭ łatyšskich tradycyjnych, nie zapazyčanych proźviščach heta zvyčajna zaŭsiody taki nacisk na pieršym składzie, ale samaje hałoŭnaje, što kančatki u proźviščach -yńš i --ynia zaŭsiody!!! ćviordyja ŭ łatyšskaj movie!!! Vypraŭcie, kali łaska. U aryhinale pa-łatyšsku Loļita Ozoliņa. L ćviordy, miakki pišacca Ļ ( maleńkija l i ļ adpaviedna, z chvościkam ŭnizie. A voś ņ miakki u jaje proźviščy miakki, a ćviordy budzie n, tut pravilna napisana -nia. Kančatak --ynia dla žanočych proźviščaŭ i -yńš dla mužčynskich zaŭsiody.
0
Z Łatvii/adkazać
06.06.2023
Prabačcie, Lilita Ozoliņa.
0
Tekla/adkazać
06.06.2023
Sumuju... Śvietłaja pamiać...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera