Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
Niekropol/adkazać/
01.06.2023
Jeŝio b pro udzieł nietradicionnych v vosstanii Kalinovskoho, i tohda było by sovsiem po-jevropiejski.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera