Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
11
Žvir/adkazać/
29.05.2023
Heta jdyjatyzm. Heta, jak raptoŭna aktyvavać stopkran u biahučym na poŭnym chodzie ciahniku. Chacia tamu, chto prymaŭ rašeńnie pofik, kruču-viarču, rablu, što chaču.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera