Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Nahłosti voz i tieleha/adkazać
27.05.2023
Da, russkije ustroili krovavuju baniu, hienocid ukrainciev, bieskoniečnuju čieriedu vojennych priestuplenii protiv čiełoviečnosti i čiełoviečiestva, hrabiož Ukrainy, pochiŝienije v rośsijskoje rabstvo ukrainskich dietiej i chvatajet nahłosti pierievodiť striełki na Zapad. Zapadu pridietsia vtiahivaťsia, inačie hienocid i vojennyje priestuplenija, ustrojennyje Rośsijej v Ukrainie, prodołžatsia v Pribałtikie i Polšie, i dalšie po śpisku
1
Valadzimir/adkazać
27.05.2023
Nahłosti voz i tieleha, uch ty, mietadyčku vyzubryŭ na vydatna.
0
Valadzimir/adkazać
27.05.2023
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera