Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Chvorbz/adkazać
28.05.2023
Ech,žal Ostap Ibrahimovič Biendier nie doždałsia ekranizacii svojeho bieśśmiertnoho proiźviedienija,
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera