Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
umka/adkazać/
21.05.2023
"Miłatavič pamianiaje na prezidenckaj pasadzie 61-hadovaha Miła Džukanaviča, jaki ź nievialikimi pierapynkami na roznych pasadach kiravaŭ Čarnahoryjaj bolš za 30 hadoŭ, jašče z pačatku 1990-ch hadoŭ."

nu. u 94-m sioje-toj tože byu małady malčyška (S) jaki navat nie prachodziŭ uzrostavy cenz
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera