Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
20.05.2023
A to vriemia kak Saakašvili umirajet v tiuŕmie.. na eto vsiem aočiemu to pofih Zato doska łavrova -eto važno🤣 cirk
8
Vaupšasov/adkazać/sačyć
20.05.2023
rom, a počiemu Śvietłana i Paźniak mołčat pro Saakašvili? Dažie Obama sdał svojeho vozdychatiela!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera