Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
20.05.2023
Aj, nie. Jakoje Hłybokaje? Vy što ?
1
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna/adkazać/sačyć
20.05.2023
Žvir, Nia ŭsio Dokšycam -- chalava! Ich navat u śpisie niama!
1
antižir/adkazać/sačyć
20.05.2023
Žir, a vy byli ŭ samym hłybokim voziery?
i ŭ adzinaj u Biełarusi pryrodnaj piačory?
0
Usia strana suprać/adkazać/sačyć
21.05.2023
Žvir, u hłybokam na 20 000 nasielnictva 2000 vyjšła na mitynh tychanoŭskaj i 0 za łukašenku

Takoha im płaksivy nie prabačyć)
20.05.2023
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, dyk "a sudździ chto" ? Adpaviedna hetaha śpisu možna mierkavać dzie kiruje samaja addanaja režymu viertykal... Dokšycy ŭ śpis, jak vy pravilna zaŭvažyli, nie patrapili... Robim vysnovy...:)
1
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna/adkazać/sačyć
20.05.2023
Žvir,  Dziadźka, supakojsia! Hłybokaje -- usiaho tolki vybarčy ŭčastak! A Dokšycy -- vybarčaja AKRUHA. Tut i robiacca vyniki! Nu j dzie -- samaja addanaja viertykal??? Pryčym, inšaja častka Hłybockaha rajona (Prazaroki) -- Ušackaja vybarčaja AKRUHA. Ja dumaju, dziadźka, dapietryš svaimi mazhami -- čamu VIARCHOŬNAJA viertykal tak baicca Hłybokaha? 
I naohuł, naściarožvaje toj fakt, što ŭ Dokšycaŭ, da taho ž, šmat łabistaŭ!!!!
U  Dokšycach vadu da siońnia biaruć sa studni, ci z ručaja, a da vietru chodziać -- u draŭlanuju prybiralniu!!! I padumać tolki -- u ich zrabili VADAKANAŁ! Ja prosta šaleju! A ŭ Hłybokim i Pastavach -- usiaho tolki UČASTKI Dokšyckaha padakanavła. Kabździec, da taho ž -- poŭny kabździec!
20.05.2023
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, tak, darečy, u Dokšycach sučasny, novy vadakanał (zajzdroście moŭčki)), a jašče pošta, bank, handlovaja płošča, niejdzie j restaran jość, novy aŭtobusny vakzal (z prybiralniami za 50 kapiejak)), i novyja žyłyja kvartały (amal jak Minsk-śviet) na ŭjeździe z boku Viciebskaj šašy, i dom kultury jość. Urbanizacyja.
2
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna/adkazać/sačyć
20.05.2023
antižir,  Vydatna Vy patrolili Žvira z Łatvii, ci z-pad samoj Ryhi. Jon ŭ tych Dokšycach -- ci byŭ choć prajezdam, a choć i byŭ -- prajechaŭ niezaŭvažna -- try chaty!
20.05.2023
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, dy ładna, skažacie vo, prajezdam... Dy ja j u Biarezinu akunaŭsia, i ci nie va ŭsie tyja vašyja voziery nie pabajaŭsia, chacia j bačyŭ abapał ich šmat draŭlanych damkoŭ-prybiralniaŭ. ;)
20.05.2023
A! I ŭ "Nieonie" hłybockim ašvartavaŭsia byŭ adnaho razu. Nu j ryhałaŭka ! :))
0
antižir/adkazać/sačyć
21.05.2023
Juzik sa stancyi Kruleŭščyna, nu prosta jon lubić trolić (kałupnuć) vas. a navošta? vy hetaha nie zasłuhoŭvajecie. vy dobry čałaviek. vas vielmi pavažaju. tamu ja za vas troški adpomściła ;)
vaša Hłybokaje mnie vielmi-vielmi padabajecca. byli tam śpiecyjalna, kab pabačyć słavutaści. i la piačory byli) vielmi ŭraziła. kazačnaje miesca
vielmi pryhoža vaš horad vyhladaje jašče i z vyšyni ptušynaha palotu... 2 kaścioły hladziać adzin na adnaho pamiž 2-ma vozierami... Diendrałahičny sad... šmat cikavostak
škada tolki, što lenina kłyšanohaha prybrali) voś hetaha kłyšanohaha ja b pakinuła - nu nadta śmiešny byŭ)
21.05.2023
antižir, što vy vydumlajecie, nikoha ja nie kałupaju. Ja kulturna vykazvaju svajo mierkavańnie, arhumientavana, biez abrazaŭ i małpavańnia, abstajacielna, u adroźnieńnie ad vas,.. maju prava. A piačorka tam taja, voj, mikraskapičnaja. Niechta čarviakoŭ kapaŭ, kab rybu vudzić, i heta ciapier piačoraju nazyvajuć, pryrodnaj... Što praŭda, bačyŭ ja tuju piačoru zadoŭha da vas, ciapier moža Juzik uzbujniŭ jaje, samatuham, kab turystaŭ nachłybučvać... Vo, kala mianie Kujkulskaja achviarnaja piačora, z pahanskaha času viadomaja, pryrodnaja, sapraŭdnaja, (spadziajusia nie pierakrucicie nazvu, adpaviedna svajho kulturnaha ŭzroŭniu), bolš za 40 mietraŭ daŭžynioju. Ja prama z uvachodu ŭ tuju piačoru korušku j padleščyka vudziŭ, jak heta rabili pieršyja ludzi, što pryjšli siudy adrazu pa ledaviku jašče, i jakija livami siabie mienavali...
1
antižir/adkazać/sačyć
21.05.2023
Žir, kaho vy chočacie padmanuć? na vaša chamstva vam ukazvali nie raz inšyja kamientatary. a mažliva i sam Mad.
jano prysutničaje i ŭ hetym vašym t.zv. kamientary
21.05.2023
antižir, nie, nia praŭda, nie padmanvajcie. Vašyja kamentary časta vydalajuć, heta j jość vam ukaziłava Maderacyi na nieprystojnyja pavodziny. Heta vašaje kreda, parušać praviły kamentavańnia, i nie sprabujcie navat uskłaści heta na mianie. Dla pačatku, pakłapaciciesia ŭstavić litaru 'V' u maju mianušku, jak vam nie soramna ? Ci ŭsiož tki soramna, ale vy praź siłu tut brydu ładzicie ?
0
antižir/adkazać/sačyć
21.05.2023
Žir, maje kamientary nie vydalajuć

prosta moža niekatoryja z maich kamientaroŭ dastupny ciapier nie dla ŭsich
21.05.2023
antižir, moža i tak, ale ŭźnikaje pytańnie, navošta da niabačnych inšym kamentaroŭ dadavać usim bačnaje "Vydalena Red." ? :)) Nu, ułasna, nie maja sprava, prosta ŭ rekamiendacyjach pa kamientavańni było papiaredžańnie, što kamentary, jakija nie adpaviadajuć rekamiendacyjam, buduć vydalacca. Heta daje padstavy rabić adpaviednyja vysnovy. Za sprobu vyłuzacca staŭlu vam 10, a za jakaść sproby - ćviordy niezalik. :) Hud baj.
21.05.2023
Usia strana suprać, nu, heta pytańnie inšaha paradka.
21.05.2023
"Usia strana suprać", ja pravieryŭ Vašuju infarmacyju, tam 70% dokšyckich było. Danyja karektnyja j nie padlahajuć sumnievam!
0
Uhałoŭčankaŭ/adkazać/sačyć
20.05.2023
"Uznaharodzić pierachodnym vympiełam"? Čamu tak soramna za hetych saŭkanutych kałhaśnikaŭ?
20.05.2023
Uhałoŭčankaŭ, i navat słova "vympieł" styryli ź niamieckaj movy.
4
Achremčyk/adkazać/sačyć
20.05.2023
Uhałoŭčankaŭ, čto diełať jeśli ty nie tam rodiłsia? Hałavoj ap stienku….
3
mikola/adkazać/sačyć
20.05.2023
Idyioty pry Uladze pracjagvaiuc DURYC narod !
1
Nažal/adkazać/sačyć
20.05.2023
Žyć u Biełarusi nidzie nie lepš.
20.05.2023
Kamunajlepšym dla žyćcia? Kali tolki siamiejnym kłanam
20.05.2023
nu patamušta ŭ Minsku ŭsio pa-śvinsku
21.05.2023
296 000 rub. połučat žitieli Briesta, každomu po 90 kopiejek ili smotriaŝij po Briestu Vakulčik
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera