Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.03.2023
Na pieršym malunku ŭnizie niejki "bčbšnik" za kratami, jaki taksama karystaŭsia bieźlimitnaj suviaźziu i internetam?
0
Cyrkač/adkazać/sačyć
28.03.2023
I znoŭ usio vyklučna na ruskaj! 
Byccam by nie ŭ Biełarusi...
0
dočka Maksima Dizajniera/adkazać/sačyć
28.03.2023
Dizajnier narešcie adpačyvaje... (?))
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera