Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
daviedka/adkazać/
29.01.2023
Nadiejuś, eto nie mať Azarionka, a to eto minčanku zakatujuć v zastienkach HUBOPiK...
5
Vadia/adkazać/
30.01.2023
Začiem pristavať k pjanoj tiotkie?
1
Vostraŭ kachańnia /adkazać/
30.01.2023
Vadia, o_O
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera