Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
13.08.2021 / 16:53RusŁacBieł

Karahody, «chajp u instahramie», kamień. Za što ŭ Biełarusi padletkaŭ adpraŭlajuć u kałonii

Represii ŭ Biełarusi praciahvajucca. I kali raniej žorstkija prysudy dla padletkaŭ byli vynikam sapraŭdy surjoznych złačynstvaŭ, to siońnia niekalki hadoŭ kałonii dla junaka — užo šarahovy vyrak. «Naša Niva» sabrała historyi asudžanych dziaciej. Bolšaść ź ich pravabaroncy pryznajuć palitviaźniami.

Mikita Załataroŭ, 17 hadoŭ. Asudžany na 4,5 hoda 

Chłopca zatrymali 11 žniŭnia 2020-ha ŭ Homieli, abvinavacili ŭ masavych biesparadkach, hvałcie ŭ dačynieńni da milicyi i niezakonnych dziejańniach z vybuchovymi rečyvami. Pa viersii śledstva, junak kidaŭ u milicyjantaŭ kaktejli Mołatava.

Chvory na epilepsiju Załataroŭ skradziŭsia na źbićcio i ŭ milicyi, i ŭ SIZA, kazaŭ, što jamu nie davali leki, ale za heta nichto pakarany nie byŭ. 

Pa pieršaj spravie chłopcu dali 5 hadoŭ u vypraŭlenčaj kałonii. A paśla jašče sudzili za napad na supracoŭnikaŭ SIZA. Pa viersii śledstva, naŭmysna zrabiŭ padnožku supracoŭniku, u vyniku čaho toj upaŭ na padłohu, a kali padniaŭsia, to prychiliŭ Mikitu da ściany, ale padletak schapiŭ kanvaira za vałasy i šyju, pryčyniŭ fizičny bol i paboi paciarpiełamu, a taksama vykazaŭ pahrozu prymianieńnia hvałtu ŭ adras supracoŭnicy SIZA i jaje blizkich. Kožny z paciarpiełych supracoŭnikaŭ SIZA zapatrabavaŭ kampiensacyju ŭ pamiery 1000 rubloŭ.

Mikita Załataroŭ pryznaŭ vinu, ale dadaŭ: «Heta byŭ nie hvałt, a supraciŭ. Abraźlivyja słovy ja vymaviŭ na emocyjach». U vyniku, jon atrymaŭ 1,5 hadoŭ kałonii. Z ulikam utrymańnia ŭ SIZA chłopcu pryjdziecca siadzieć 4,5 hady.

Padčas znachodžańnia ŭ SIZA Załataroŭ skardziŭsia, što znachodzicca ŭ adzinočnaj kamiery, tamu nie choča padavać apielacyju, kab jaho chutčej pieraviali ŭ kałoniju. Taksama jon admoviŭsia pisać prašeńnie ab pamiłavańni. «U zonu mianie chutčej», — pieradaŭ słovy chłopca jaho baćka.

Vital Procharaŭ, 17 hadoŭ. Asudžany na 2 hady 

Junaka sa Žłobina abvinavacili va ŭdziele 10 žniŭnia ŭ hrupavych dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak (art. 342 Kryminalnaha kodeksu), a taksama ŭ hvałcie ŭ dačynieńni da milicyjaniera (art. 364 KK). Pa viersii śledstva, jon kinuŭ «nie mienš za adzin kamień u aŭtazak», čym paškodziŭ mašynu na 820 rubloŭ. Sam Procharaŭ, kazaŭ, što nie rabiŭ hetaha, prosta lapnuŭ u instahramie, što pabiŭ škło ŭ aŭtazaku, maŭlaŭ, «chacieŭ tak papijarycca». Sud vyrašyŭ, što heta nie pijar, a złačynstva, vyrak — 2 hady vychavaŭčaj kałonii.

Daniił Kaleśnikaŭ, 17 hadoŭ. 1 hod 3 miesiacy kałonii

Padstavaj dla ŭzbudžeńnia spravy stała toje, što ŭ noč z 9 na 10 žniŭnia 2020 hoda Daniił razam z baćkam Vitalom Kaleśnikavym pajšli ŭ centr Žłobina na płošču. Jany stajali tam razam u sčepcy ŭ pieršym šerahu, razam ź inšymi asobami vykrykvali łozunhi. Śledstva ličyć, što jany pieraškadžali ruchu hramadskaha transpartu. 

Vital i Daniił Kaleśnikavy

Spačatku sudzili baćku chłopca. Vitala Kaleśnikava asudzili pa art. 339 KK (Chulihanstva) i art. 172 KK (Uciahvańnie niepaŭnaletniaha ŭ ździajśnieńnie złačynstva) za bojku ź minakom, jakaja adbyłasia ŭviečar taho ž dnia. A paźniej — taksama pa artykule 342 Kryminalnaha kodeksu. 

Zatym prajšoŭ sud pa spravie Daniiła. Prakuror patrabavaŭ hod i 6 miesiacaŭ vypraŭlenčaj kałonii. Vyrak sudździ Siarhijeviča — 1 hod i 3 miesiacy kałonii.

Paśla abviaščeńnia prysuda Daniiła ŭziali pad vartu ŭ zale suda.

Maksim Šatochin, 17 hadoŭ. Asudžany na 3 hady kałonii

Šatochin byŭ zatrymany tolki ŭ lipieni 2021 hoda, da taho chłopiec byŭ pad padpiskaj. Jon fihurant masavaj «karahodnaj spravy»: u Breście 9-10 žniŭnia žychary vadzili karahod na prajaznoj častcy. Paźniej na ŭsich, kaho zmahli identyfikavać pazavodzili spravy pa art. 293 KK (masavyja biesparadki), užo niekalki dziasiatkaŭ čałaviek byli asudžanyja. 

Sudździa Śviatasłaŭ Kalina, jaki sudziŭ užo treciuju partyju abvinavačanych, vyrašyŭ całkam zadavolić patrabavańni prakuraturora. Usie fihuranty atrymali realnyja terminy, Maksim Šatochin — 3 hady vypaŭlenčaj kałonii.

Siarhiej Hackievič, 17 hadoŭ. Asudžany na 3 hady kałonii.

Taksama fihurant bresckaj «karahodnaj spravy». Abvinavačvańnie standartnaje: artykuł 293, masavyja biesparadki. Da suda byŭ na voli, u sakaviku 2021 hoda chłopca, jaki vučyŭsia jašče ŭ 11 kłasie, asudzili na 3 hady vypraŭlenčaj kałonii i ŭziali pad vartu ŭ zali suda.

Dzianis Chaziej, 17 hadoŭ. Asudžany na 3 hady kałonii

Znoŭ Brest, znoŭ «karahodnaja sprava», znoŭ artykuł 293, znoŭ «masavyja biesparadki». Druhakurśnik kaledža z horada Vysokaje byŭ uziaty pad vartu ŭ zali suda 10 sakavika, kali sudździa Viera Fiłonik vyniesła prysud čarhovym dziesiaci fihurantam spravy. Chaziej atrymaŭ 3 hady vypraŭlenčaj kałonii.

Ramantyčny i sumny momant — razam z Chaziejem sudzili i jaho dziaŭčynu, 18-hadovuju Vitaliju Bandarenku. Kali na jaje zaviali spravu, dziaŭčyna spačatku źjechała za miažu, ale paśla viarnułasia, kab pabačycca z kachanym. Jaje zatrymali. U vyniku, Vitaliju adpravili na 4 hady ŭ kałoniju. 

Ivan Paciajčuk, 17 hadoŭ. 3 hady kałonii

«Karahodnaja sprava», Brest, artykuł 293 KK. Ivan da suda byŭ na voli, na pasiadžeńni vinu pryznaŭ častkova. Atrymaŭ 3 hady vypraŭlenčaj kałonii. 

Aleh Juraŭ, 17 hadoŭ. 3 hady kałonii

Taksama bresckaja «karahodnaja sprava». Chłopiec vinu nie pryznaŭ, byŭ na voli pad padpiskaj. Na abviaščeńnie prysudu, dzie jamu prysudzili 3 hady vypraŭlenčaj kałonii, nie źjaviŭsia. Jurava abviaścili ŭ vyšuk.

Maksim Imchavik, 17 hadoŭ. 3 hady kałonii.

Brest, karahod, 293 KK. Maksim vinu pryznaŭ častkova. Vyrak — 3 hady vypraŭlenčaj kałonii.

Alaksandr Viniarski, 17 hadoŭ. 3 hady kałonii

Tak, znoŭ bresckaja sprava ab karahodzie. Sudziŭ chłopca sudździa Andrej Hruško. Vyrak — 3 hady vypraŭlenčaj kałonii. 

Eduard Kudyniuk, 17 hadoŭ. 3 hady kałonii

Chłopiec taksama fihurant bresckaj «karahodnaj spravy». Vyrak sudździ Hruško: 3 hady vypraŭlenčaj kałonii, roŭna stolki, kolki prasiŭ prakuror. Chłopiec byŭ pad padpiskaj, jaho ŭziali pad vartu ŭ zali suda paśla abviaščeńnia prysudu.

Taksama niekalkich padletkaŭ pakarali «chimijaj».

Jelisiej Kuźniacoŭ, 17 hadoŭ. 2,5 hady chatniaj chimii

Historyja Kuźniacova nietypovaja dla siońniašnich časoŭ žorstkich prysudaŭ. Junaka vinavacili pa dvuch artykułach KK: 295-3 (Niezakonnyja dziejańni ŭ dačynieńni da pradmietaŭ, paražajučaje dziejańnie jakich zasnavana na vykarystańni haručych rečyvaŭ) i artykule 364 (Pahroza ŭžyvańnia hvałtu ŭ dačynieńni da supracoŭnikaŭ orhanaŭ unutranych spraŭ).

11 žniŭnia ŭ haradskim parku Žabinki jon kinuŭ kaktejl Mołatava ŭ milicejskuju mašynu. Chłopiec całkam pryznaŭ svaju vinu, akramia taho jon napisaŭ jaŭku z pavinnaj i jašče da suda raskajaŭsia ŭ zroblenym. Na sudzie adznačyŭ, što dziejničaŭ tady pad upłyvam emocyj.

Spravu Kuźniacova razhladali ŭsiaho adzin dzień. Vyrak — 2,5 hady «chatniaj chimii».

Maksim Babič, 17 hadoŭ. Asudžany na 3 hady «chatniaj chimii»

Chłopca zatrymali ŭ kastryčniku 2020 hoda, abvinavacili pa «narodnym» artykule 342: udzieł u mierapryjemstvach, jakija parušajuć hramadski paradak. Nibyta junak błakavaŭ darohi. 

Babič maje surjoznyja prablemy sa zdaroŭjem, u jaho parok serca. 22 śniežnia 2020 hoda sudździa Maryna Zapaśnik ahučyła vyrak: 3 hady «chatniaj chimii».

Daniła Kandracki, niepaŭnahadovy. 1,5 hady «chatniaj chimii»

Junaka abvinavacili ŭ tym, što jon u vieraśni 2020 hoda razam ź siabrami nanios nadpisy na prypynki i kijosk. Padčas hetaha nibyta byŭ pjany. Sam Kandracki vinu nie pryznaŭ. Ale jaho pryznali vinavatym u chulihanstvie, jakoje ździejśniła hrupa asobaŭ, vyrak — 1,5 hady «chatniaj chimii».

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera