Посольство Республики Польша в Минске вместе с Университетом Щлёнским в Катовице объявляет II Всебелорусский тест по польскому языку.
К участию в тесте приглашаются все, кто знает польский язык, кто может показать очень хорошее знание орфографии и пунктуации польского языка, а также те, у кого есть желание проверить свои знания в этой области.
Тест состоится в Государственном лингвистическом университете (Захарова, 21, ауд. A 417 (корпус A)) 8 июня 2013 года в 12.00.

Каждый из участников должен пройти регистрацию с помощью электронного формуляра на интернет-странице Посольства, образец которого размещен в приложения № 1 к Правилам Тестирования, до 7 июня 2013 года. Заполненный формуляр необходимо прислать на адрес: [email protected], в теме указать слово: «SPRAWDZIAN».

Авторы лучших работ, которые будут оцениваться в двух категориях: преподаватели польского языка и все остальные, получат ценные призы.

Ambasada RP w Mińsku, przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach ogłasza II Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego.
Do udziału w Sprawdzianie zachęcamy wszystkich władających językiem polskim, którzy wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji języka polskiego, jak również mających ochotę sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie.
Sprawdzian odbędzie się w siedzibie Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku, przy ul. Zacharowa 21, sala nr A 417 (korpus A), w dniu 8 czerwca 2013 r o godzinie 12.00.

Każdy z uczestników powinien dokonać rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprawdzianu, do dnia 7 czerwca 2013 roku. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: [email protected], w temacie wpisując słowo: «SPRAWDZIAN».

Autorzy najlepszych prac, ocenianych w dwóch kategoriach: nauczyciele języka polskiego i wszyscy pozostali, otrzymają cenne nagrody.

Посольство Республики Польша в Беларуси. УНП 101184926

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна